Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Türkiye’nin Dış Borcu Ne Kadar? 2016 Rakamları

Kısaca; devletlerarası borçlanma, IMF, Avrupa Merkez Bankası veya Dünya Bankası gibi uluslararası para kuruluşlarından borçlanma, ülke tahvili ihraç ederek dış piyasalardan borçlanma ve yabancı bankalardan borçlanma şeklinde gerçekleşen bir ülkenin dış borcu, ancak Macaristan, Rusya, Türkiye, Brezilya veya Arjantin gibi ülkelerin yabancı para cinsinden borçlanması ile oluşur. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Almanya ve Fransa gibi finans piyasalarında lider ülkeler tarafından kendi para cinsleri ile borçlanması da mümkündür, ancak bu borçlar dış borç anlamında kabul edilmez, iç borçlanma olarak değerlendirilir. Genellikle ülkeler kendi kaynakları yetersiz kaldığında dış borçlanma yolunu seçerler. Alınan dış borç ise hangi para birimi ile alınmışsa, o para birimi ile geri ödenmelidir. Türkiye’nin dış borcu özellikle 2000li yılların başından itibaren, tek parti iktidarı döneminde ilk kez az da olsa azalma eğilimine girmiştir.
Türkiye'nin Dış Borcu 2016

Fon fazlası olan gelişmiş ülkelerden fon azı olan ülkelerin kendi para cinsinden olmayan borçlanması anlamına gelen dış borçlanma, Türkiye tarihinde ilk kez 1854 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiltere’den 200.000 £ alması ile başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminden sonra sürekli alınan bu borçların yaklaşık %70 i Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödenmiştir. Türkiye, 1923’ten sonra ise ilk kez 1930 yılında İnönü Hükümeti döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nden 10.000.000 $ borç almıştır. Özellikle 1980 sonrası dönemde yapılan yatırımların neredeyse tamamı, dış borç alınarak tamamlanmıştır. Bu da 20 yıl boyunca Türkiye’nin dış borcu artışının hızla fazlalaşmasına neden olmuştur.

2000 li yılların başından 2014 yılına kadar Türkiye’nin dış borcu 214 milyar $’a ulaşmıştır. 2015 yılında IMF tarafından açıklanan rakamlara göre ise Türkiye’nin dış borcu 285 milyar $ dır. Açıklanan listeye göre Amerika Birleşik Devletleri 19.2 trilyon $ ile 1.sırada, Japonya 12 trilyon $ ile 2. sırada, Çin ise 4.7 trilyon $ ile 3. sırada yer almaktadır. Türkiye ise IMF’ye borçlu ülkeler listesinde 26. sırada bulunmaktadır. Bu veriye göre Türkiye’de kişi başına düşen dış borç miktarı ise; 5.050 $ olarak hesaplanmaktadır.

Türkiye’nin dış borcunun azalması için en büyük etken ise yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapmasıdır. T.C. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre; 2006 yılında 95,1 milyar TL yatırım yapan yabancı yatırım tutarı, %78 oranında artarak 2014 yılında 169 milyar TL ye ulaşmıştır. Ancak Türkiye ekonomisi açısından dikkat edilmesi gereken nokta; yabancı portföy yatırımındaki hızlı artıştır. Yabancı portföy yatırımı, herhangi bir durumda ülkeyi hemen terk edecek nakit para demektir. Bu rakam ise 2006 yılından bu yana %128 oranında artarak 192.3 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yine aynı şekilde 2006 yılından 2014 yılına kadar varlıklardaki artış sadece %59 oranında yükselmiş ve 230,1 milyar $’a ulaşmıştır. Döviz açığı ise %110 oranında artarak 431.2 milyar $ a yükselmiştir.

Son yıllarda Türkiye’nin dış borç miktarının yükselmesinin temelde iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği ile yapılan adaylık müzakerelerinin çok uzaması ve artık ciddiyetini kaybetmesi, ikincisi ise yabancı yatırımcıların doğrudan yabancı portföy yatırımına yönelmesidir. Sonuç olarak yaşanan krizler sonucunda Türkiye dış borcu tekrar 2001 yılı seviyesine ulaşmıştır. Ancak o döneme göre en büyük fark, dış borç yükünün bu dönemde daha çok özel sektörün üzerinde bulunmasıdır.

Kategori: Diğer
Yazar: Tarih: 3 Eylül 2016 - 8:30:00

Benzer Konular

Yukarı Çık