Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Swot Analizi Nedir? Swot Analizi Örnekleri

Swot Analizi, önceden belirlenerek karar alınan bir konu hakkında yardımcı bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Peki Swot Analizi nedir, nasıl yapılır? Buradaki temel amaç karar alma sürecinde kuvvetli ve zayıf, avantajlı ve dezavantajlı noktaların tespit edilmesi ile atılacak adımların bu durumlara göre belirlenmesi sağlanmaktadır. Swot kısaltmasının İngilizce’deki açılımı Strengths (Güçlü Yönler),  Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunites (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin ilk harflerinden türemiştir.

Swot analizi kişisel ve kurumsal karar alma mekanizmasında durumların enine boyuna tüm etkileri göz önünde bulundurularak kurum ya da kişi hakkında detaylı bilgi vermektedir. Tam bir ayna görevi görmektedir. Swot analizinde ele alınacak konu en baştan tam olarak tanımlanmalıdır. Konunun somur ve açık bir nitelikte olması çok önemlidir. Soyut, genel konular üzerinde yapılacak Swot analizinin hiçbir faydası olmayacaktır.

Swot analizindeki güçlü ve zayıf yönler kişi ya da kurum içi durum ile ilgilidir. Fırsatlar ve tehditler ise kişi ya da kurumun dışında gelişen dış kaynaklı konulardır. Swot analizinde Pest ve beyin fırtınası teknikleri ile kullanmak daha fazla ve somut verilerin elde edilmesini sağlayacaktır.

Bir Swot analizi neticesinde kişi ya da kurumlar gelecek ile ilgili stratejilerini belirlerlerken sormaları gereken dört soru vardır. Bunlar;

  •  Güçlü olunan yönler nasıl değerlendirilebilir ve kullanılabilir?
  •  Zayıf olunan yönler nasıl güçlendirilir veya etkisi zayıflatılabilir?
  •  Fırsatlar en iyi nasıl değerlendirilebilir?
  •  Tehditlere karşı nasıl bir savunma sistemi kurulabilir?

Bu sorular sorulurken bu soruları soran bir kurum ise Swot Analizi ekibi içerisinde bir muhasebeci, satış uzmanı, yönetici ve üretim uzmanı bulunması faydalı olacaktır.

Kurum ya da kişiler Swot Analizi yapmadan önce güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri gerekmektedir. Kurum ya da kişiler güçlü yönlerini belirlerlerken sahip olunan avantajların ne olduğunu, nelerin diğerlerinden daha iyi yapıldığını, rakiplerin hangi yönleri güçlü bulduğunu tespit ederek soru sormaları gerekmektedir. Bu sorular neticesinde verilecek olan cevaplar ışığında gelecek ile ilgili önemli adımlar atılacaktır. Kurum ya da kişiler Swot analizi öncesi zayıf yönlerini tespit edebilmek için nelerin iyileştirilmesi gerektiğini, nelerden sakınılması gerektiği, rakiplerin hangi yönleri zayıf gördüğünün tespit edilmesi, hangi etkilerin satışların düşmesine neden olduğunun tespit edilmesi gibi konular önem kazanmaktadır.

Kurumsal ve kişisel Swot analizi öncesi fırsatlar ve tehditlerin belirlemeleri gerekmektedir. Kurum veya kişiler, hangi fırsatları değerlendirebileceklerini, hangi fırsatların farkında olunduğu hangisinin farkında olunmadığı, faydalı fırsatların ortaya nasıl çıkacağı, teknolojideki ve pazardaki değişikliklerin neler olduğunu ve muhtemel olabilecek değişikliklerin tespit edilmesi gibi konuların değerlendirilmesi gerekmektedir. Tehditler konusunda ise öne çıkabilecek tehditlerin neler olabileceği, bu tehditlerden nasıl kurtulma ortamı yaratılacağı, tehditlere karşı geliştirilecek stratejilerin ne ve nasıl olacağı konusunda gerekli ve ayrıntılı araştırmalar yapılmalıdır. Tüm bu etkiler ile Swot analizi başarı sağlayacaktır.

Kategori: Genel
Yazar: Tarih: 26 Eylül 2016 - 8:22:46

Benzer Konular

Yukarı Çık