Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Spk Nedir? Sermaye Piyasası Kurulu Görevleri

SPK – Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 1981 yılında kurulmuştur. Tasarruf sahiplerinin güvenilir bir şekilde yatırım yapmalarını ve halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılımının gerçekleşmesi için piyasalarda gerekli denetleme ve düzenlemeleri yapan, mali ve idari özerkliği olan bağımsız bir kamu kuruluştur. Resmi olarak Başbakanlık’a bağlı olan SPK, tüzel kişiliği olan bir kurumdur.

Sermaye piyasasında yatırımcının ulusal ve uluslararası piyasada eşit koşullarda yatırım yapabilmelerini sağlamak ve haklarını korumak için gerekli denetleme ve düzenlemeleri kanunların emrettiği şekilde yapar. Yatırımcıların güven içinde yatırım yapmalarını ve fayda sağlamaları için piyasalarda gerekli koşulları sağlamakla görevlidir. 2012 yılında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile yetkileri ve görevleri yeniden düzenlenmiştir. Kurulun bağlı olduğu Bakan, Başbakan tarafından belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulunun merkezi İstanbul’dadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun Teşkilat Yapısı

SPK kurul karar organı toplam yedi üyeden oluşur. Bir başkan, İkinci bir başkan ve diğer üyeler. Belirtilmiş olan ilgili alanlarda en az on yıl deneyimli yükseköğrenim görmüş kişilerden Bakanlar Kurulunca atanan üyelerdir. Bakanlar Kurulunca seçilen kişi Başkan olarak görev yapar. Kurul Karar Organı Başkan ve üyelerin görev süresi toplam beş yıldır, görev süresi biten üyeler bir defalığına daha atanarak tekrar görev alabilirler.

Sermaye Piyasasının Görevleri

Güven, açıklık ve kararlılık sermaye piyasasının çalışma şeklini gösteren en önemli unsurlardır. Bu amaçlar doğrultusunda yatırımcıların yararının sağlanması ve haklarının korunması kurulun görevlerinin gereğidir. Sermaye piyasalarının, kurumların işleyiş kurallarını belirler. Fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak piyasadan en iyi şeklide faydalanmaları sağlar. Yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin haklarını ve yararlarını korur. Piyasaların eşit ve aktif bir şekilde çalışmasını sağlar.

Kategori: Diğer
Yazar: Tarih: 17 Şubat 2017 - 4:14:12

Benzer Konular

Yazıya Yapılan Yorumlar

  1. Sedat dedi ki:

    Mahvettin bizi SPK, tüm gelirlerimizi %90 düşürdün. Ne istedin be bizden ?

Yukarı Çık