Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Senet Örneği Nasıl Doldurulur?

Senet Nedir?

Senet, bir kişinin ödemeye ya da yapmak ile mükellef olduğu şeyi göstermek amacı ile en az iki kişi arasında düzenlenen hukuki içeriği olan bir evraktır. Genel anlamda senet alınan bir malın alındığı tarihte ödemesinin yapılmayıp ileri tarihlerde ödenmesini ön gören bir matbu evraktır. Senette iki taraf bulunmaktadır. Bunlardan biri borçlu diğeri alacaklıdır. Adından da anlaşılacağı gibi borçlu hizmet alan kişidir. Alacaklı ise hizmet bedelini alacak kişiye denir. Senetlerin en belirgin özellikleri öncelikle bir alacak hakkını içermektedir. uluslararası bir nitelik taşıyan senetler bir borç ilişiklisinin kurucu niteliği özelliğini taşımaktadır. Senetlerde imzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi mevcuttur. Aynı zamanda ödenmesi için senedin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kanuni ve hukuki dayanaklara uygun olması gerekmektedir. Senetlerde bulunması gereken şartlar şunlardır; senet Türkçe anlamında kullanılıyorsa poliçe kelimesini eğer ki yabancı bir dile yazılmışsa o dilde poliçe karşılığını ihtiva eder. Aynı zamanda kayıtsız ve şartsız havaleyi içermektedir. Ödeyecek kişinin yani muhatabın adının ve soyadının yanı sıra ödeme vadesinin belirtilmesi gerekmektedir. Ödeme yerinin neresi olacağının belirtilmesi belirli şartlardan birisidir. Ödemenin kime ya da kimin emrine yapılacaksa o kişinin ya da kuruluşun adının belirtilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda senedin hazırlanma tarih ve yeri ile düzenleyenin imzasının da olması gerekmektedir.

Senet Nasıl Doldurulur

Senet örneği ihtiva ettiği kurallar bütünden ilki ödeme günüdür. Bu bölüm senedin en son ne zaman ödeneceğini gösterir. Bu kısım şayet boş ise senet ibraz edildiğinde ödenmesi gerekmektedir. Diğer bir unsur ise senet tutarıdır. Senet tutarı kısmında borçlunun ne kadar borca karşılık senedin düzenlendiğini yani kısacası borçlunun ne kadar borcu olduğunu gösteren bölümdür. Senette bulunan bir diğer bölüm ise ödeme gününün yazı ile yazılmasıdır. Bu sayede ödeme yapılırken herhangi bir karışıklığa mahal vermeden tarih teyit edilmiş olmaktadır. Senette bulunman bir diğer bölüm ise hamil bölümüdür. Bu bölüm senet borcunun kime ödeneceğini belirten bir kısımdır.

Kısacası alacaklı olan kişinin belirtildiği bir bölümdür. Senetteki bir diğer bölüm ise tutarın yazı ile yazılması bölümüdür. Bu bölümde borç miktarının yazı ile yazıldığı bölümüdür. Senet üzerinde bulunan bir başka bölüm ise borçlu bölümüdür. Bu bölümde borcun kime ait olduğu borçlunun adı ve soyadı ile ünvanlının belirtildiği bir bölüm olarak dikkat çeker. Senedin düzenlendiği yeri ve tarihi bölümü ise senedin hangi tarihte ve nerede düzenlendiğini gösteren bölümdür. Senedin imza bölümü ise tarafların senedi onayladıklarını belgeledikleri ıslak imzalarının bulunduğu bölümdür.

Senet Nasıl Kullanılır

Senet borçlu ile alacaklı arasında yapılan bir taahhüt sözleşmesidir. Alcaklı borçluya belli bir tarihte ödeme yapmak şartıyla hizmet sağlamaktadır. Borçlu da senet ila bu durumu onaylamaktadır.

Kategori: Diğer, Soru - Cevap
Yazar: Tarih: 15 Eylül 2016 - 11:39:01

Benzer Konular

Yukarı Çık