Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Para Politikasının Amaçları ve Araçları Nelerdir?

Para politikaları ülkelerin ekonomilerini çok önemli noktaya getirebilen ancak yanlış planlama sonucunda çok kötü sonuçların ortaya çıkmasına da neden olan bir durumdur. Para politikaları ülkelerin merkez bankaları, ekonomi bakanları ve maliye bakanları ile birlikte belirlenir. Bunun yanında bu politikalar ülkelerin meclislerinde de tartışılabilir. Bazı durumlarda ülkeler arasında iç karışıklığa da neden olabilen para politikalarının uzun vadeli veya kısa vadeli olarak yapılması mümkündür. Bazı ülkeler ekonomik olarak sorun yaşadığında kemer sıkma politikasına geçebilir. Bu gibi durumlar geçtiğimi senelerde Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerde görülmüştü. Bu gibi politikalar, ülke içerisinde halkın tepkisine neden olabilmektedir. Çünkü bunun nedeni kemer sıkma politikalarında ülkedeki çalışanlarının maaşlarının aksaması, sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması gibi durumların ortaya çıkmasına ortam hazırlamasıdır. Para politikaları, ülkemizde de Merkez Bankası öncülüğünde yapılabilmektedir.

Merkez Bankası, para politikalarını belirlerken şu unsurları göz önünde bulundurur;

Fiyat istikrarı

Faiz oranı istikrarı

Ekonomik büyüme

Tam istihdam

Finansal istikrar

Gelir dağılımı adaleti

Kaynak dağılımında etkinlik

Ödemeler dengesi denkliği.

Bu başlıklar altında yapılan değerlendirmeler ile birlikte uzun vadeli veya kısa vadeli olarak para politikalarının gelişimi üzerinde hareket edilir. Para politikasının yapılması sürecinde kullanılacak olan araçlar ise şu şekildedir;

Açık Piyasa İşlemleri

Açık piyasa işlemleri, Merkez Bankasının en hızlı ve en kolay değiştirebildiği para politikası aracı olarak kabul edilebilir. Bunun yanı sıra Merkez Bankası tarafından yapılabilen açık piyasa işlemleri, ekonomiyi de direkt olarak etkileme gücüne sahiptir.

Repo

Merkez bankasının finansal kağıtları geri satma amacı ile yaptığı bir politika aracıdır Repo sayesinde piyasadan kısa vadeli olarak olarak kağıt alınabilir. Bu politika genelde ekonomide kısa süreli likidite sıkışıklığı olduğu dönemlerde tercih edilmektedir. Alınan karar sonucunda Merkez Bankası, repo işlemi yapacağını açıklarsa bu karar ekonomi içerisinde geçici bir para darlığı ya da para talebi fazlalığı olduğun göstermektedir.

Diğer politika araçları ise ters repo, doğrudan alım, doğrudan satım, zorunlu karşılık oranı ve reeskont oranları gibi noktalardır. Merkez Bankası belirleyeceği politikalara göre bu araçları kullanma hakkına sahiptir.

Kategori: Soru - Cevap
Yazar: Tarih: 25 Temmuz 2016 - 7:18:20

Benzer Konular

Yukarı Çık