Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Noter Çalışma Saatleri ve Noter Ücretleri

Noter 

Kanunu 18.01.1972 tarihinde çıkan ve 14090 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Noterlik hizmeti kamu görevi olarak tanımlanır. Kanun noterliği,  hukuki güvenliği sağlamak ve olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla işlemlerin belgelendirilmesi görevini yerine getiren bir kamu görevi olarak niteler. Ayrıca kanunlarla kendisine verilen diğer işleri de yapabileceğini ifade eder.

Noter Sınıfları

Kanun noterlikleri dört ayrı sınıf olarak belirlemiştir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olmak şeklinde sınıflandırılan noterliklerin ilk üçünün sınıflandırılmasını Adalet Bakanlığı yapmaktadır. Bu sınıflandırmayı yaparken Türkiye Noterler Birliği’nden görüş alır. Dördüncü sınıf noterlik ise müstakil bir noterlik kurumu olmayan yerlerde mahkeme başkâtipleri tarafından yapılan noterlik işlemi olarak tanımlanır. Adalet Bakanlığı inceleme yaparak her dört yılda bir sınıflandırmayı yeniler ve Resmi Gazete aracılığı ile ilan eder. Noterliğin sınıfı ile noterin sınıfı aynı anlama gelmez.

Kimler Noter Olur

Noter olabilmek için birincil şart Hukuk Fakültesi mezunu olmak olarak tanımlanmıştır. Türkiye’deki Hukuk Fakülteleri dışındaki Hukuk Fakültelerinden mezun olanların ise Türk hukuk fakülteleri ile eşitlik ilkesini sağlamış olması gerekir. Noter olmak için gerekli şartları sağlayan adaylar mesleğe üçüncü sınıf noter olarak başlarlar. Başladığı noterlik sınıfında dört yıl hizmet verdikten sonra ve Adalet Bakanlığı müfettişlerince yapılan olumlu rapor sonucu noterler bir üst sınıfa geçebilirler.

Noter Ne Yapar

Anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belge altına almak şeklinde görevleri özetlenen noterlik kurumunun hukuk sistemi için önemi oldukça fazladır. Vasiyetname hazırlanmasından, kişiler arasında gerçekleşen borç alacak işlemlerinin kayıt altına alınmasına, ticari kuruluşların her sene tutmakta oldukları mali kayıtların tasdik edilmesine kadar birçok işlem noterlikler kanalı ile gerçekleştirilir. Noterliklerin işlem yapan kişilerden aldıkları noter ücretleri miktarı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan bir tarife üzerinden olmaktadır. Bu ücretlerin dışında noterler devletten ayrı bir ücret almazlar. Alınan noter vekalet ücreti yaklaşık olarak %80’lik bölümü damga vergisi ve benzeri kalemler adı altında devlet tarafından noterlerden geri alınır. Noterler her 15 günde bir bu parayı maliyeye ödemek zorundadır.

Noterler kamu hizmeti yapıyor olmalarına rağmen kamu görevlisi olarak tanımlanamaz. Serbest meslek yapan kişiler olarak ta tanımlanmaları mümkün değildir. Mali olarak bağımsız olmaları başka bir ifade ile devletten herhangi bir ücret almamaları onların kamu personeli olarak nitelendirilmesini engeller. Başta çalışma saatleri olmak üzere yapacakların işin nitelik ve niceliklerinin kamu tarafından tanımlanmış olması da onların serbest meslek erbabı olarak tanımlanmasını olanaksız kılar.

Noter Çalışma Saatleri

Çalışma saati olarak 09:00 ile 17:00 arası zaman dilimi tanımlanmıştır. Öğle yemek molası olan 12:30 ile 13:30 arasında da noterler işlem yapmazlar. Hafta sonları ise noterler çalışmamaktadır. Noter Çalışma Saatleri devlet memurlarının çalışma saatleri gibi değerlendirilmelidir. Noterlik hizmetinin serbest piyasa işlemi olmadığı kanunla tanımlı bir kamu görevi olduğu dolayısıyla Noter Çalışma Saatleri belirlenirken bu kuralın geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Kategori: Diğer
Yazar: Tarih: 4 Ekim 2016 - 7:09:24

Benzer Konular

Yukarı Çık