Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

İşletme Nedir, Amaçları Ve Çeşitleri Nelerdir?

İşletme nedir?

Hizmet, mal yâda metanın planlı, organize ve sistemli bir şekilde üretimine İşletme adı verilmektedir.

İşletmenin amaçları nelerdir?

  • Üretilmesi planlanan hizmet yâda metanın hedef kitleye hizmet edebilmesi
  • Üretilmesi planlanan hizmet veya metadan kar sağlanabilmesi
  • Topluma fayda sağlayıp kar eden işletmenin devamını sağlayabilmesi başlıca amaçlardır.

Bir işletmenin girişimci, sermaye, emek ve doğa gibi 4 üretim faktörü mevcuttur.

İşletmelerin Sınıfları

1. Tek Kişilik İşletmeler

En basit, en eski ve en çok görülen işletme türüdür. İşletme sahibi tekdir. Her türlü karar alınması, uygulanması ve denetlenmesi kendisine aittir. Oluşabilecek her türlü risk de yine kendine aittir. Bu tip işletmelerin kurulmaları ve kapatılmaları daha kolaydır. Sınırlı miktarda sermayeleri olmalar büyümeleri önünde ciddi engeldir.

2. Şirketler

Birden fazla kişinin sermaye ve emeklerini belirli bir sözleşme çerçevesinde birleştirmek suretiyle kurulan, ortak ekonomik amaç ve çıkarların söz konusu olduğu işletmelere şirket denir. Şirketten bahsedebilmek için bazı nitelikler gerekmektedir.

  • Birden fazla kişi ile ortaklık oluşturulmalıdır. Kişilerin gerçek yâda tüzel olması fark etmemektedir. Bu kişilere hissedar, pay sahibi yâda ortak denilmektedir.
  • Birden fazla kişinin katılımıyla oluşan şirketin ortak bir amacı olmalıdır.
  • Hissedarlar arasında mutlak bir sözleşme olmalıdır.
  • Ortak amaca ulaşılabilmesi amacıyla hissedarlar sermaye ve emeklerini getirmelidir.

2.a. Adi Şirketler

2 yâda daha fazla kişinin belirli bir amacı yapabilmek için mal ve emeklerini ortaya getirerek oluşturdukları şirket türüdür. Adi şirketin sahibinden ayrı bir mal varlığı söz konusu değildir.

2.b. Ticaret Şirketleri

Ticaret Şirketleri de kendi arasında şu şekilde ayrılmaktadır:

Şahıs Şirketleri: (Kolektif Şirketler, Komandit Şirketler)

Tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. Hissedarların sorumlulukları sınırsızdır. Ortak sayısı az olup, devir işlemleri de oldukça zordur.

Sermaye Şirketleri

Ortaklar, şirkete girerken taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumludurlar. Ortaklardan birinin ayrılması ortaklığı bozmamaktadır. Sermaye şirketlerinin en bariz özelliği sermaye ortağı olmakla yönetimde olmak farklı şeylerdir.

(Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler)

Kooperatifler

Çeşitli ihtiyaçların karşılıklı yardımlaşma yordamı ile karşılanmasını sağlamak ve ortakların çıkarlarını gözetmek amacıyla oluşturulan ve özel kanunlarla kurulan kuruluşlardır.

Belli başlı ilkeleri söz konusudur.

– Açık üyelik söz konusudur.

– Yönetim demokratik yollarla yapılmaktadır.

– Diğer kooperatiflerle işbirliği söz konusudur.

– Kooperatifçilik eğitiminin geliştirilmesi söz konusudur.

– Sermayeye sınırlı faiz verilmektedir.

Kategori: Diğer
Yazar: Tarih: 24 Ekim 2016 - 3:57:09

Benzer Konular

Yukarı Çık