Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

İmza Sirküleri Nedir, Nereden Alınır? İmza Sirküsü Örneği

Günlük hayatta birçok resmi iş ve işlemlerde kullanılan imza sirküsü, adını sıklıkla duyduğumuz ancak çoğumuz tarafından içeriği, ne işe yaradığı, nereden ve nasıl alındığı pek de bilinmeyen önemli bir belgedir.

İmza sirküsü

Bir firma, kuruluş, kurum yâda herhangi bir ticari işletmenin temsilcilerinin, bünyesinde görev yaptıkları birimlerden imza atmaları konusunda yetki almış olduklarını gösteren, ayrıca içeresinde yetkili kılınan kişilerin örnek imzalarını gösteren belgeye imza sirküsü denilmektedir. Örneğin A kuruluşunun yetkili Müdürü Zahide S.’ ye ait imza sirküsün de, Zahide S.’ ye ait imza örnekleri ve bu kuruluşun imza konusunda Zahide S.’yi yetkilendirdiğine dair ifadeler bulunmaktadır. Bununla birlikte bu tip belgeleri taşıyan bir belge tek başına bir şey ifade etmeyeceği gibi geçerlilik kazanması için mutlaka noter onaylı olarak tanzim edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, noter onaysız imza sirküleri resmi olarak geçerli değildir.

İmza Sirküsü Nasıl ve Nereden Alınır?

Noter onaylı imza sirküsü yaptırabilmek için; bahse konu kuruluşun vergi levhası, kuruluşun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi, kuruluşun imza yetkisi vereceği kişiye ait hüviyet cüzdanı ve cüzdanın bir örneği mutlaka bulundurulmalıdır. Yukarda bahsedilen belgelerle birlikte her hangi bir notere gidildiğinde, noter tarafından İmza Sirküleri belgesi hazırlanacak ve sizden bu belgeye 3 ayrı tatbiki imza atmanız istenecektir. Belgeyi imzalamanız ve gerekli ücreti ödemenizle beraber oluşturulan belge yetkili noter tarafından onaylanacak ve tarafınıza teslim edilecektir. Noter tarafından onaylanan belge 2 nüsha olarak hazırlanmış olup biri size verilecek biriside ilgili noterde muhafaza edilecektir.

İmza sirküsü örneği hazırlanmasındaki temel amaç, yetkilisi bulunduğunuz kuruluş adına atacağınız imzaların size ait olduğunun noter tarafından tespit edilmesidir. Bu nedenle imza sirküsüne atacağınız imza oldukça bağlayıcı olup oldukça dikkatli bir şekilde ve en iyi haliyle atılmalı, daha sonra ki imza iş ve işlemlerinde farklı imzalar kesinlikle kullanılmamalıdır. Yetkili kişiye ait farklı imzaların kullanılması söz konusu olduğu hallerde yetkili kişi aleyhine hukuken olumsuz sonuçlar çıkabilmektedir.

Kategori: Soru - Cevap
Yazar: Tarih: 20 Ekim 2016 - 11:10:18

Benzer Konular

Yukarı Çık