Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır, Ne Kadar?

Evde Bakım Maaşı

Herhangi bir şekilde haneye giren toplam para miktarının hanedeki kişi sayısına bölünmesiyle bulunan tutara kişi başına düşen ortalama aylık denilmektedir. Elde edilen bu tutar mevcut asgari ücret bedelinin 2/3 ünden daha az bir meblağ oluşturmakta ise evde bulunan ve engelli olduğu doktor raporları ile tespit edilmiş olan engellilerin anne, baba, eş ve çocukları gibi vasilerine ödenen aylığa Evde Bakım Maaşı denilmektedir. Burada amaç evde bakıma muhtaç olarak yaşamakta olan engelli vatandaşlarımızın, maddi durumları da belirli ölçülerde kalmak kaydı ile engelli vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kimselere aylık olarak belirli bir paranın ödenmesidir.

Evde Bakım Maaşını kimler alır?

Evde bakım maaşı gerek öz ve gerekse üvey olmak üzere aşağıda belirtilen akrabalara verilebilmektedir.

Bilgi: Engellilere Evde Bakım Maaşı

Engellinin eşi çocuğu ve çocuğunun eşleri, anne babası ve bunların anne babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşi ile kardeşinin eşleri, kardeşinin çocukları ile kardeşlerinin çocuklarının eşleri, eşinin anne ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ve çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amcası çocukları ve amcasının çocuklarının eşleri, halaları, halalarının eşleri, bunların çocukları ve hala çocuklarının eşleri, dayıları ve eşleri, bunların çocukları ile dayı çocuklarının eşleri, teyze ve eşleri ile teyze çocukları ve teyze çocuklarının eşleri kanun kapsamında olup Evde Bakım Maaşı alabilmektedirler.

İlgili: Evde Bakım Maaşı 2016

Evde Bakım Maaşı Şartları

İlgili kanun kapsamında evde bakım maaşı alabilmek için bazı kriterler getirilmiş olup bunlar aşağıda sıralanmıştır.

  1. Bu maaş için öngörülen ilk şart bakıma muhtaç kişinin tam teşekküllü bir hastaneden alması gereken sağlık raporudur. Alınması gereken sağlık raporunda kişinin en az % 50 oranında engelli olduğunun ve bu engelin ağır engel olduğunun raporda açıkca belirtilmesi gerekir. Bu rapor süresiz verilmekte olup çocuklar için değişebilmektedir. Çocuklar için 1 yada 2 yıl süre ile verilen raporlar mevcuttur.
  2. Bakıma muhtaç olduğu düşünülen kişinin muhtaçlık kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlerden kasıt, kişinin bir başkası olmadan kendi hayatına idama ettiremeyecek düzeyde yetersiz bir durumda olması, örneğin tek başına tuvalet, banyo, yeme ve içme gibi ihtiyaçlarını karşılayamıyor olması gerekmektedir.
  3. Üçüncü kriter ise maddi durum kriteridir. Burada irdelenmesi gereken durum, engelli vatandaşın bulunduğu hanenin toplam gelir seviyesidir. Hanede yaşayan tüm bireylerin eve getirdiği toplam paranın hanede yaşayan kişi sayısına bölünmesi ile elde edilen kişi başına düşen gelir miktarı hesaplanır ve bu hesaplanan kişi başı gelir miktarının o an yürürlükte olan mevcut asgari ücret miktarının 2/3 ünden aşağıda olması gerekmektedir. Ancak engelliye bakacak olan kişi engelliye bakmakla yükümlü kimselerden biri değilse o zaman bu kriter dikkate alınmaz. Bu durumda bakılacak şey şudur. Engelli bireyin herhangi bir geliri var ise bu gelir asgari ücretin % 50 fazlasını geçmemesi gerektiğidir.

Kategori: Soru - Cevap
Yazar: Tarih: 26 Eylül 2016 - 3:51:10

Benzer Konular

Yukarı Çık