Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Enerjiye 9 Milyar Dolar Kredi

Enerji sektöründe özellikle yenilenebilir enerji için finans kaynağı üretmek şu an için tüm dünya ülkelerinden acil bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. Bir çok ülke fosillerden bile yeni enerji üretme yolları aramakta artık sadece petrol ve doğal gaz ile bu işin yürümeyeceği onun için tekrar tekrar kullanabileceği enerji kaynakları yollarına devam etmek istemektedirler. Tabi ki yüksek maliyetli bu işler için acil kredi ve finansman sağlamaları gerekmektedir.

Küresel ekonomide özellikle son dönemde azalan likidite ve yükselme eğilimindeki faizler finansman şartlarını zorlaştırıyor. Bu nedenle başta yenilenebilir kaynaklar olmak üzere enerjiye yönelik finansman kredileri yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. Kaynakların giderek sıkılaştığı bu dönemde özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimlilik projeleri öne çıkıyor. Nitekim bankaların ve uluslararası finans kuruluşlarının bu alandaki finansman ürünleri çeşitleniyor. Hacim de sürekli büyüyor.

Verilere göre, bankacılık sektörü tarafından 2014 yılının ilk sekiz ayında enerji sektörüne yaklaşık 4 milyar dolar tutarında uzun vadeli finansman sağlandığı tahmin ediliyor. Bu tutarın yaklaşık yüzde 90’ını Türk bankaları üstlendi. Kaynak bazında özellikle son yıllardaki dağılıma benzer olarak 2014 yılında bu finansman içinde en büyük payı yaklaşık yüzde 60 ile yatırım bedellerinin yüksek olmasından dolayı, kömür santraller ve doğal gaz çevrim santralleri alıyor. Yenilenebilir enerji projelerinin adet bazında hem sayılan fazla olmaya devam ediyor hem de toplam finansmandan aldığı pay yıllar itibariyle artarak devam ediyor. 2013 yılında bankacılık sektörü tarafından enerji sektörüne yönelik yaklaşık 13_5 milyar dolar tutarında uzun vadeli finansman sağlanmıştı.

Ağırlıklı olarak Türk bankaları tarafından sağlanan bu finansman tutarının 7,7 milyar dolarlık kısmını 3113 yılında özelleştirilen elektrik ve doğalgaz dağıtım ile linyit santrali projelerine sağlanan finansman oluşturdu. Yaklaşık SS milyar dolarlık kısmı ise greenfield olarak tahir edilen sıfırdan geliştirilen enerji üretim projelerine sağlanan finansman oldu. Bunun yüzde 54’Iük konu kömür ve doğalgaz santrallerine. Yüzde 46lık kısmı ise yenilenebilir enerji üretim projelerine sağlandı.

2023’E KADAR 100 MİLYAR DOLAR

Son 5-6 yıllık süreçte ise Türk bankalarının enerji sektörüne sağladığı finansman tutan 35.40 milyar dolar seviyesine ulaştı. Tahminlere göre, 2014 yılının tamamında enerji sektörüne S-9 milyar dolarlık kredi kullandırılmış olacak. Önümüzdeki 3,5 yıllık dönemde ise enerji projelerinin toplam 30 milyar dolarlık yeni finansman ihtiyacı olacak. 2023 yılına kadar da hayata geçirilmesi planlanan yatırımların parasal büyüklüğünün 100 milyar dolan aşması bekleniyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için bankalar uzun vadeli, düşük faizli krediler sunmaktadır.

TSKB Önceliği, verimlilik ve yenilenebilir enerji Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası. 2014’ön ilk alır aylık döneminde enerji üretimi. Enerji verimliliği ve turizm alanlarında yaklaşık 350 milyon dolar kredi sağladı. Haziran sonu itibariyle kredi portföyünde enerji üretimi yüzde 31’lik pay ile birinci sırada yer alıyor. TSKB Genel Müdür Yardımcısı Burak Akgüç verdiği bilgiye göre, 2004 yılından bu yana özellikle yenilenebilir enerji projelerine yoğun kredilendirme yapılıyor. Son yıllarda bu alanda kullandırılan kredi tutarları geçmişten gelen portföy, kredi büyüklüğüne önemli katkıda bulunuyor. Toplam portföy içerisinde sürdürülebilir turizm kredilerinin payı yüzde 7, farklı sektörlere sağlanan enerji verimliliği kredilerinin payı ise yüzde 8 seviyesine ulaşmış durumda. Enerji projeleri genel anlamda proje finansmanı olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda birden çok senaryolu nakit aklı projeksiyonları  çalışıyor ve prensip olarak teminatı proje ve proje nakit akışı üzerine kuruluyor. Enerji üretimi ve enerji kaynak verimliliği projelerine yönelik olarak fon sağlanan güncel kaynaklar arasında Dünya Bankası, Alman Sanayileşme Fonu. Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası. İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası Finans Kurumu gibi kuruluşlar yer alıyor. Yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ile sürdürülebilir turizm sektörlerine yılsonuna kadar 350 milyon dolar daha

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Burak Akgün

TURSEFF KOBİ lere verimlilik kredisi Türkiye Sürdürebilir Enerji Finansmanı Programı (TurSEFF), 2013 yılında 22,7 milyon Euro. 20I4 yılının ilk sekiz aylık döneminde ise 40,6 milyon Euro kredi sağladı. Bu krediler yenilenebilir enerji projeleri finanse edildi TurSEFF TuRLEFF ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın 265 milyon dolarlık bir kaynağı enerji projelerine kanalize etmek üzere oluşturduğu özel bir fon. Yenilenebilir enerji kredileri proje finansman kapsamında ancak enerji verimliliği projeleri ise proje finansmanı dışında değerlendiriliyor. TurSEFF şartı; Fon kaynağını kullanacak yatırımların AB kriterlerinde KOBİ kapsamında olması. Proje bazında üst limit 5 milyon Euro.

Kategori: Genel
Yazar: Tarih: 4 Ocak 2015 - 1:42:08

Benzer Konular

Yukarı Çık