Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Ciro nedir, nasıl hesaplanır?

Ciro nedir sorusunun en genel cevabı, bir ticari işletmenin, 1 hafta, 1 ay ya da 1 yıl gibi belirlenen bir zaman diliminde yapmış olduğu toplam satış hasılatıdır. Ciro hesaplanırken, ticari işletmeler tarafından belirlenen bu süre genel olarak 1 yıldır.

Ciro Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Hesaplanan ciro miktarı, ilgili şirketin ne kadar etkin olduğu ile ilgili verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Bir şirketin hesaplanan cirosu, şirketin ne kadar kar ettiğinin bir göstergesi değildir. Daha açık bir anlatımla, hesaplanan cirosu yüksek olan bir şirketin yüksek kar ettiği ya da hesaplanan cirosu düşük olan bir şirketin, az kar ettiği söylenemez. Şirketin o dönemde elde ettiği net kar, hesaplanan cirodan, ürünlerin ve hizmetlerin maliyetlerinin ve masraflarının düşülmesinden sonra çıkan miktardır. Ortaya çıkan ciro elde edilen karı değil, ürünlerin maliyetleri ile ilgili bilgileri vermektedir.

Bir şirketin cirosu hesaplanırken, piyasada iki çeşit ciro hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Ciro hesaplanırken kullanılan bu yöntemler, safi hasılat hesaplama ve gayri safi hesaplama yöntemidir.

Safi Hasılat Yöntemi Nedir?

Bir şirketin cirosu hesaplanırken en sık kullanılan yöntem olan safi hasılat yöntemi, aynı zamanda ciro hesaplamalarında en güvenilir yöntem olarak bilinmektedir. Safi hasılat yöntemi ile ciro hesaplanırken, (600) yurt içi satışlar, (601) yurt dışı satışlar, (602) diğer gelirler, (610) satıştan iadeler, (611) satış iskontoları ve (612) diğer giderler kullanılır. Safi hasılat yöntemi ile şirket cirosu hesaplanırken, yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer gelirlerden oluşan toplam satış, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerden düşülerek yapılır. Safi hasılat yöntemi ile ciro hesaplamada kullanılan bazı formüller eşliğinde, oldukça basit olarak ciro hesaplanır ve ortaya çıkan ciro oldukça güvenilirdir.

Gayri Safi Hasılat Yöntemi Nedir?

Gayri safi hasılatın en basit tanımı, gayri safi satışlar yani brüt satışlardır. Gayri safi hasılat, şirketin elde etmiş gelirden, indirimlerin, iskonto ve iadelerin düşülmeden önceki halini ifade etmektedir. Gayri safi hasılat yöntemi ile ciro hesaplaması yapılırken, yurt içi gelirler, yurt dışı gelirler ve diğer gelirler veri olarak alınır ve bunların toplamı, gayri safi hasılatı verir.

Gayri safi hasılat yöntemi ile safi hasılat yöntemi arasındaki en büyük fark, gayri safi hasılat yöntemi ile ciro hesaplanırken, satıştan iadelerin, satış iskontolarının ve diğer giderlerin, yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer gelirlerden düşülmemesidir. Yani, gayri safi hasıla diğer bir anlamda, şirketin net satışlarını ortaya çıkarır. Gayri safi hasılat, şirkete ait olan gelir tablosunda brüt satışlar olarak ifade edilirken, safi hasılat, şirkete ait gelir tablosunda, brüt satışlardan düşülen iade ve indirimler sonucu ortaya çıkmış olan net satışlar olarak ifade edilmektedir.

Şirketler ciroları ile ilgili hesaplamalarını yaparken, tek düzen muhasebe yöntemini kullanmaktadırlar.

Kategori: Diğer
Yazar: Tarih: 26 Eylül 2016 - 11:55:33

Benzer Konular

Yukarı Çık