Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras nedir? Ölen kişinin arkasından kalan mal varlığı gibi borçları da mirasçılarının yükümlülüğüne geçmektedir.

Eğer geride kalan borçlar miras kalan mal varlığının değerinin üzerinde ise mirasçılar Medeni Kanunun 605. ve 606. Maddeleri uyarınca mirasçılar bu mirası reddedebilirler.Red işleminin 3 aylık bir süre içinde yapılması gerekmektedir.Buna “Gerçek Red” denilir.3 aylık süre içerisinde eğer red işlemi yapılmazsa borçlar ve varlıklar mirasçılara devrolur.Eğer geride kalan çocuklar medeni hakları kullanma durumunda değillerse yasal temsilcileri (mesela anne veya baba)aracılığıyla reddi miras yapabilirler.Buna da “Hükmen Red” denilmektedir.Mirasın reddedilmesi eş ve çocuklara bağlanacak olan dul ve yetim aylığının ödemesini etkilemez,aylık bağlanabilir.

reddi miras

reddi miras

Reddi miras işlemi ancak mirasçılar tarafından sadece mahkeme yoluyla yapılabilmektedir.Mirasın reddi konusundaki başvurunun mirası bırakanın son ikametgahının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine sözlü ve yazılı beyan ile yapılması gerekmektedir.Sulh hakimi sözlü ve yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir.Yani reddi miras yaparken sadece borçları reddetme durumu söz konusu değildir.Borçlarla birlikte  mal varlığından da vazgeçmek demektir.

Eğer ölüm tarihinde vefat eden kişinin ödemeden aczi tespit edilmiş ise bu miras bırakanın borca batık vefatı anlamına gelir.Bu durumda mirasçılar mirası reddetmiş gibi hüküm ifade eder,mirası reddetmeleri şartı ortadan kalkar.

Mirasçılar miras bırakan kişinin vefatından sonra mirasçılardan birisi mirasçının borcunu tahsil etmiş olursa bu onun mirasın reddi beyanında bulunmasını engeller.

Kategori: Soru - Cevap
Yazar: Tarih: 5 Şubat 2016 - 3:10:50

Benzer Konular

Yukarı Çık