Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

Ne Kadar Kıdem Tazminatı Alırım?

Kıdem tazminatı çalışanlar için çok önemli bir konudur. Yapılan çalışmalar neticesinde özek sektörde ve kamu alanında çalışan kişilerin, emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almasının önü açılmıştır. Kıdem tazminatı bağlı bulunulan sosyal güvenlik kurumu tarafından hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamaları aynı zamanda internet üzerinde yer alan kıdem tazminatı hesaplama programı üzerinden de değerlendirmek mümkündür. İstenilen verilerin girilmesi ile birlikte kıdem tazminatının değerlendirilmesi ve bir tutarın ortaya çıkması hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı alacak olan kişilerin bir takım şartları yerine getirmesi gerekir. Ayrıca kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gereken pek çok nokta bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alan önemli noktalardan birisi de kıdem tazminatından kesinti yapılıp yapılmadığıdır. Kıdem tazminatı üzerinden sadece damga vergisi kesilmektedir. Bunun haricinde herhangi bir kesinti gerçekleşmez. Ayrıca kıdem tazminatı içerisinde zaman aşımı var mıdır yoksa yok mudur sorusu da merak edilmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise kıdem tazminatı 818 sayılı Borçlar Kanununun 125’nci maddesine göre sadece 10 yıllık süreler içerisinde zaman aşımına uğramaktadır.

kıdem tazminatı

kıdem tazminatı

Kıdem Tazminatı Kimler Alır Kimler Almaz

Kıdem tazminatı hakkında bilinmesi gereken bir diğer nokta ise eşlerden birinin vefat etmesi durumunda kıdem tazminatının onun yerine alınıp alınmamasıdır. Böyle bir hak eşlerden birisinin bulunmaktadır. Bunun nedeni ise kanunlara göre işçi ölümleri sonrasında eşlerin kıdem tazminatını talep etme hakkının bulunmasıdır. Kıdem tazminatında her sene  için ödenecek miktarda birtakım değişiklikler olabilir. 30 günlük çalışma süreleri içerisinde de kıdem tazminatı ile meydana gelen farklar, kurum tarafından işçiye ödenmek zorundadır. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda işçiler, işveren kurumdan faiz farkı isteyebilmektedir. Bunun nedeni ise kıdem tazminatının zamanında ödenmesi zorunluluğudur. Kıdem tazminatının alınması veya ne kadar alınabilmesi ile ilgili sorular da çok yönetilmektedir. Örneğin, 10 bin TL’lik net ücret alan bir kişi, hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini geçemeyeceğinden dolayı, sadece tavan kıdem tazminatı olarak ücret alabilmektedir. Kıdem tazminatında daha önceki süreler de dikkate alınmamaktadır. Yani çalıştığınız yeni kurumda geçen çalışma süresi esas olarak alınabilmektedir. Ayrıca malulen emekli olan kişiler de kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Kategori: Soru - Cevap
Yazar: Tarih: 22 Nisan 2016 - 8:37:43

Benzer Konular

Yukarı Çık