Kredi Notu Öğrenme Sorgulama

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı nasıl alınır şartları nelerdir? İşsizlik maaşı, ilk etapta sadece işsizlerin aldığı maaş olarak görünse de esasında pek çok şartı içerisinde bulunduran bir devlet desteğidir. Ülkemizde işsizlik maaşı ile ilgili bilinmeyen pek çok nokta bulunmaktadır. İşsizlik maaşı alabilmek sadece işsiz olmak yeterli değildir. Burada bilinmesi gereken ve yerine getirilmesi gereken pek çok şart bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24.maddesinde işsizlik maaşı ile ilgili noktalar belirtilmiştir. İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan bütün unsurlar bu kanun içerisinde belirtilmektedir. İşsizlik maaşı ile ilgili belirtilen kurallara göre ücretin kanuna veya sözleşmeye göre ödenmemesi halinde işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınması için 20 gün beklemesine gerek bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshederek kıdem tazminatına hak kazanması da mesailerin ödenmemesi durumunda istifa etmek isteyen kişilere verilmektedir. Bu kişilerin ispat yükümlülüğü işsizlik maaşı talebinde bulunan kişilere ait olmaktadır.

İşsizlik Maaşı Almak İstiyorum

işsizlik maaşı nasıl alınır

işsizlik maaşı nasıl alınır

İşsizlik Sigortası Kanunu içerisinde yer alan ifadelere bir göz attığımızda buradan maaş hakkında fikir sahibi olabiliriz. İşsizlik sigortası kapsamında bir iş yeri içerisinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişiler işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir. Buna ek olarak hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç sene içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmek durumundadır. İşsizlik maaşı almak isteyen kişilerin, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. Buna ek olarak başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanması mümkün değildir. Bu şartları yerine getiren kişilerin bağlı bulunulan sosyal güvenlik kurumu ile görüşmesi sonucunda İş – Kur üzerinden de gerekli işsizlik belgesinin alınması ile birlikte işsizlik maaşına başvuru yapması mümkündür.

Evlilik, askerlik gibi nedenlerden dolayı işsizlik maaşından faylanmanın söz konusu olmaması, sigorta priminin 6 aydan bir gün  dahi eksik yatması durumunda işsizlik ödeneği hakkından yararlanılamıyor olması, işsizlik maaşı başvurusunda bulunan kişilerin başvurularının reddedilmesine neden olmaktadır. 9 bin mevsimlik işçinin yanı sıra milyonlarca kişi işsizlik maaşının zorlu şartlarını yerine getiremediği için bu ödenekten yararlanma hakkına sahip olmamaktadır.

Kategori: Soru - Cevap
Yazar: Tarih: 28 Mayıs 2016 - 8:16:27

Benzer Konular

Yukarı Çık